Kate Middleton shares THREE gorgeous new Princess Charlotte photos to mark her fourth birthday – HELLO!

Kate Middleton shares THREE gorgeous new Princess Charlotte photos to mark her fourth birthday – HELLO!
Kate Middleton shares THREE gorgeous new Princess Charlotte photos to mark her fourth birthday  HELLO!Kate Middleton has taken a new photo of Princess Charlotte to mark her fourth birthday on 2 May.
Kate Middleton shares THREE gorgeous new Princess Charlotte photos to mark her fourth birthday – HELLO!